Aanpak jeugdwerkloosheid – Wat gebeurt er in de regio’s?

Inleiding
  • In alle regio’s in Nederland wordt hard gewerkt aan het voorkomen én terugdringen van jeugdwerkloosheid. In het document ‘Aanpak jeugdwerkloosheid – Wat gebeurt er in de regio’s?’ vind je inspirerende voorbeelden uit de 35 arbeidsmarktregio’s.

  • Dit document laat zien hoe partners in de arbeidsmarktregio’s samenwerken in de aanpak jeugdwerkloosheid en zo de kansen van kwetsbare jongeren op de arbeidsmarkt vergroten. Overal met eigen accenten, maar altijd met het doel jeugdwerkloosheid terug te dringen én te voorkomen.

  • De aandacht richt zich op werkloze jongeren, op jongeren die hun baan dreigen te verliezen en op (voortijdig) schoolverlaters in een kwetsbare positie.

  • Aanpak jeugdwerkloosheid – Wat gebeurt er in de regio’s? is gemaakt voor alle partners die zich bezighouden met de aanpak van jeugdwerkloosheid en heeft niet de pretentie om volledig te zijn, maar om te verbinden, te inspireren en te informeren.

  • Het document, dat je via de onderstaande link kunt downloaden, is tot stand gekomen met de informatie en steun van landelijke partners uit de werkgroep Aanpak Jeugdwerkloosheid én partners uit de 35 arbeidsmarktregio’s.


Meer weten? Klik op de onderstaande link om naar de website van Ingrado te gaan en het rapport te lezen.

  Aanpak jeugdwerkloosheid - Wat gebeurt er in de regio's?

Artikelen

POWERED BY

powered by