Aantal jeugdwerkenden (jeugdwerkloosheid)

Deze visualisatie toont de ontwikkeling van het aantal werkende jongeren (15 tot 27 jaar).

Peilmoment: per jaar

Bron: SSB

POWERED BY

powered by