Voortijdig schoolverlaters, naar vo-onderwijssoort

Voortijdig schoolverlaters (vsv’ers) zijn jongeren van 12 tot 23 jaar die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten. Een startkwalifi­catie is een havo of vwo diploma of minimaal een mbo-2 diploma. Het vsv-percentage staat voor het aantal vsv’ers als percentage van het aantal onderwijsdeelnemers die aan het begin van het schooljaar ingeschreven staan.

Deze visualisatie bevat gegevens over de jaarlijkse aanwas van voortijdig schoolverlaters vanuit het voortgezet onderwijs..

Peilmoment: 1 oktober

Bron: DUO

Annotaties aan grafiek toevoegen
Voeg opmerkingen toe

POWERED BY

powered by