WW-uitkeringen, naar sector (jeugdwerkloosheid)

Werkloosheidswet (WW): Uitkering aan werknemers die buiten hun schuld hun baan zijn kwijtgeraakt. De aantallen zijn exclusief werkloosheid als gevolg van faillissementen, werktijdverkorting en weersomstandigheden (bijvoorbeeld het zogenoemde vorstverlet).

Instroom: 
Het aantal instroommomenten van personen die een WW-uitkering ontvangen. Een instroommoment is een dag waarop een persoon recht heeft gekregen op een WW-uitkering, terwijl die persoon de dag ervoor nog geen recht had op een WW-uitkering.

Uitstroom: Het aantal uitstroommomenten van personen die een WW-uitkering ontvangen. Een uitstroommoment is een dag waarop een persoon geen recht meer heeft op een WW-uitkering, terwijl die persoon de dag ervoor nog recht had op een WW-uitkering.

Lopend: Het aantal lopende WW-uitkeringen.

Peilmoment: maandelijks

Bron: UWV

Annotaties aan grafiek toevoegen
Voeg opmerkingen toe

POWERED BY

powered by