Uitstroom van hoger onderwijs, naar sector - Nederland, 2016/2017

Deze visualisatie bevat gegevens over de uitstroom van het aantal werkenden van het hoger onderwijs, naar sector.

Peildatum: per jaar

Bron: CBS

POWERED BY

powered by