Ontwikkeling aantal jongeren (jeugdwerkloosheid)

Deze visualisatie geeft de ontwikkeling weer van het aantal jongeren in de categorie 16 tot 27 jaar die zijn opgenomen in het bevolkingsregister.

Peilmoment: jaarlijks

Bron: CBS

POWERED BY

powered by