Mobiliteit leerlingen mbo (jeugdwerkloosheid)

Deze tabel geeft per regio voor de verschillende sectoren van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) weer hoeveel studenten in deze regio woont en/of studeert.

Peildatum: 1 oktober

Bron: BBO-rom (DUO)

Annotaties aan grafiek toevoegen
Voeg opmerkingen toe

POWERED BY

powered by