Actieve leerbedrijven, naar sectorkamer

Een leerbedrijf is een bedrijf waar een scholier die een opleiding volgt stage kan lopen. Vaak zijn dit opleidingen waarbij de scholier slechts een of twee dagen per week naar school gaat. De overige dagen is de scholier dan op het leerbedrijf om de theorielessen van de opleiding in de praktijk te oefenen.

Aan leerbedrijven worden wel eisen gesteld, zo moet er minimaal een leermeester aanwezig zijn om de scholier te begeleiden. Ook moet het werk op het leerbedrijf aansluiten op de theorie van de opleiding.

De kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven moeten zorg dragen voor voldoende leerbedrijf van goede kwaliteit. Daarvoor controleren de kenniscentra alle leerbedrijven en geven ze een erkenning af aan leerbedrijven die voldoen aan de minimale kwaliteitseisen.


In sectorkamers maken onderwijs en bedrijfsleven sectorspecifieke afspraken over de uitvoering van de wettelijke taken:

·       erkennen en begeleiden van leerbedrijven

·       onderhouden van de mbo-kwalificatiestructuur

·       verzorgen van informatie over de arbeidsmarkt, beroepspraktijkvorming (stages en leerbanen) en de doelmatigheid van het opleidingsaanbod


Via marktsegmenten komen belangrijke invloeden en ontwikkelingen van de sectorale achterban op de agenda van de sectorkamers. De vertegenwoordiger van de sectorkamer haalt informatie op uit het marktsegment en doet voorstellen in de sectorkamer. Marktsegmenten handelen onder verantwoordelijkheid van de sectorkamer en staan los van het bestuur van SBB. Het SBB-bestuur benoemt geen leden. 

Peilmoment: jaarlijks

Bron: SBB


POWERED BY

powered by