Ontwikkeling voortijdig schoolverlaters (%), naar vo-leerweg

Voortijdig schoolverlaters (vsv'ers): Jongeren van 12 tot 23 jaar die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten. Een startkwalifi­catie is een havo of vwo diploma of minimaal een mbo-2 diploma. Het vsv-percentage staat voor het aantal vsv’ers als percentage van het aantal onderwijsdeelnemers die aan het begin van het schooljaar ingeschreven staan.

Peildatum: 1 oktober

Bron: DUO

Annotaties aan grafiek toevoegen
Voeg opmerkingen toe

POWERED BY

powered by