Ontwikkeling gediplomeerden hoger onderwijs, naar opleidingssector

Deze tabel bevat gegevens over het aantal gediplomeerden in hoger onderwijs, weergegeven naar soort hoger onderwijs, opleidingssector en type hoger onderwijs.

Peilmoment: 1 oktober

Bron: PTvT

POWERED BY

powered by