Mobiliteit leerlingen ho

Deze tabel geeft per regio voor de verschillende croho-onderdelen van het hoger onderwijs weer hoeveel studenten in deze regio woont en/of studeert.

Peildatum: 1 oktober

Bron: BBO-rom (DUO)

POWERED BY

powered by