Arbeidsplaatsen, naar sector (jeugdwerkloosheid)

Arbeidsplaatsen: Aantal bezette arbeidsplaatsen of banen per vestiging. LISA vraagt in de werkgelegenheidsenquête naar het aantal werkzame personen op vestigingsniveau. Een werkzame persoon bij meerdere vestigingen (van verschillende bedrijven/ondernemingen) werkzaam kan zijn, bijvoorbeeld wanneer iemand vier dagen in loondienst is en één dag actief is als zelfstandig ondernemer.

Peildatum: 1 april

Bron: LISA, Regionale vestigingenregisters

Annotaties aan grafiek toevoegen
Voeg opmerkingen toe

POWERED BY

powered by