Aantal arbeidsplaatsen, naar grootteklasse en sector (jeugdwerkloosheid)

Arbeidsplaatsen: Aantal bezette arbeidsplaatsen of banen per vestiging. LISA vraagt in de werkgelegenheidsenquête naar het aantal werkzame personen op vestigingsniveau. Een werkzame persoon bij meerdere vestigingen (van verschillende bedrijven/ondernemingen) werkzaam kan zijn, bijvoorbeeld wanneer iemand vier dagen in loondienst is en één dag actief is als zelfstandig ondernemer.

Grootteklasse: Indeling van vestigingen op basis van het aantal fulltime werkzame personen.

Peildatum: 1 april

Bron: LISA, Regionale vestigingenregisters

POWERED BY

powered by