Online nieuwe vacatures, naar sector en opleidingsniveau (jeugdwerkloosheid)

Deze grafiek geeft het aantal online vacatures weer die in de meest recente volledige maand zijn geplaatst, per sector en opleidingsniveau.

Peildatum: einde van de maand

Bron:Textkernel

Annotaties aan grafiek toevoegen
Voeg opmerkingen toe

POWERED BY

powered by