Aantal online vacatures, naar opleidingsniveau

Deze grafiek geeft het aantal online vacatures weer die in de meest recente volledige maand zijn geplaatst, per sector en opleidingsniveau.

Peildatum: einde van de maand

Bron:Textkernel

POWERED BY

powered by