Ontwikkeling aantal jongeren, naar geslacht (jeugdwerkloosheid)

Deze visualisatie geeft het aantal jongeren (16 tot 27 jaar) weer, naar geslacht.

Peilmoment: per jaar

Bron: CBS

POWERED BY

powered by