Ontwikkeling aantal jongeren, naar leeftijd (jeugdwerkloosheid)

Deze visualisatie geeft het aantal jongeren weer, per leeftijd (16 tot 27 jaar).

Peilmoment: per jaar

Bron: CBS

POWERED BY

powered by