Aandeel jongeren binnen totale bevolking (jeugdwerkloosheid)

Deze visualisatie geeft de ontwikkeling weer van het aandeel jongeren (16 tot 27 jaar) binnen de totale bevolking.

Peilmoment: jaarlijks

Bron: CBS

POWERED BY

powered by