Ontwikkeling werkloosheidspercentage, jongeren (jeugdwerkloosheid)

Deze visualisatie toont de ontwikkeling van het aandeel niet-werkende jongeren binnen het totaal aantal jongeren (15 tot 25 jaar).

Peilmoment: per jaar

Bron: CBS

Annotaties aan grafiek toevoegen
Voeg opmerkingen toe

POWERED BY

powered by