GWU zonder dienstverband, naar leeftijd en type uitkering (jeugdwerkloosheid)

Geregistreerde Werkzoekenden bij UWV (GWU): Personen van 15 tot 75 jaar die als werkzoekend bij UWV staan geregistreerd met een WW-uitkering, Bijstandsuitkering, Wajong-uitkering, WGA-uitkering, WAO-uitkering en dienstverlening van UWV of gemeenten ontvangen, of een actief cv op werk.nl hebben. Het UWV maakt onderscheid tussen GWU met dienstverband en zonder dienstverband.

Niet-uitkeringsgerechtigde werkzoekenden (NUG): De groep werkzoekenden die niet in aanmerking komt voor een uitkering.

Bijstandsuitkering: Een uitkering door de gemeente betaald voor mensen zonder inkomen en zonder groot eigen vermogen.

Werkloosheidswet (WW): Uitkering aan werknemers die buiten hun schuld hun baan zijn kwijtgeraakt. De aantallen zijn exclusief werkloosheid als gevolg van faillissementen, werktijdverkorting en weersomstandigheden (bijvoorbeeld het zogenoemde vorstverlet).

Wajong: Een uitkering voor mensen die voor hun 18e of tijdens een studie een ziekte of handicap hebben. Door deze ziekte of handicap kunnen zij nooit meer werken.

WIA-WAO: De Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) is op 1 januari 2004 overgegaan in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Een WIA-uitkering is de uitkering die iemand krijgt bij arbeidsongeschiktheid.


Peilmoment: maandelijks

Bron: UWV

Annotaties aan grafiek toevoegen
Voeg opmerkingen toe

POWERED BY

powered by