Ontwikkeling aandeel NEETs, naar leeftijd (jeugdwerkloosheid)

Deze visualisatie toont de ontwikkeling hoeveel procent van het totaal aantal jongeren (15-27 jarigen) NEET zijn, uitgesplitst naar leeftijd.

NEET: Jongeren (15-27 jarigen) die geen opleiding volgen en ook niet werken. De internationale term voor deze groep jongeren is "Not in Employment, Education or Training" (NEET).

Peilmoment: jaarlijks

Bron: CBS Microdata

POWERED BY

powered by