NEETs, naar binding met de arbeidsmarkt (jeugdwerkloosheid)

NEET: Jongeren (15-27 jarigen) die geen opleiding volgen en ook niet werken. De internationale term voor deze groep jongeren is "Not in Employment, Education or Training" (NEET).

Binding met de arbeidsmarkt: Geeft aan of de jongere beschikbaar is om te werken, werk heeft gezocht, en wil/kan werken. 

Peilmoment: jaarlijks

Bron: CBS Microdata

Annotaties aan grafiek toevoegen
Voeg opmerkingen toe

POWERED BY

powered by