Online nieuwe vacatures, naar beroep (jeugdwerkloosheid)

Deze grafiek geeft het aantal online vacatures weer die in de meest recente volledige maand zijn geplaatst, per beroepsklasse en beroepsgroep.

Peildatum: einde van de maand

Bron:Textkernel

POWERED BY

powered by