Aandeel jongeren, naar sector

Deze visualisatie toont het percentage van het totaal aantal werkenden dat binnen de leeftijdscategorie 15 tot 27 jaar zit, binnen een bepaalde sector.

Peilmoment: per jaar

Bron: SSB

POWERED BY

powered by