De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2026

De Nederlandse arbeidsmarkt lijkt goed te herstellen van de Covid-19-crisis. Er staan weer volop vacatures open, met name in de sectoren en beroepen die hard getroffen zijn door de hygiëne- en afstandsmaatregelen. De arbeidsmarkt is duidelijk bezig met een inhaalslag. Informatie over de huidige stand van de arbeidsmarkt is nuttig voor wie nu een baan zoekt. Het biedt echter weinig houvast voor jongeren die op het punt staan een opleiding en toekomstig beroep te kiezen en voor werkgevers die met hun strategische personeelsplanning bezig zijn om toekomstige uitdagingen aan te kunnen gaan. Met het Project Onderwijs-Arbeidsmarkt (POA) wil het ROA de arbeidsmarkt voorzien van informatie over de toekomstige verhouding tussen vraag naar en aanbod van vaardigheden zodat studiekiezers en werkzoekenden een beter beeld kunnen vormen van de vaardigheden waarop zij hun scholingsinvesteringen het beste kunnen richten en werkgevers beter kunnen inschatten waar toekomstige knelpunten in werving te verwachten zijn.

Meer weten? Download dan het rapport De Arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2026 en de bijbehorende infographic.

Download

  Rapport ROA: De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2026
  Infographic ROA: arbeidsmarktprognoses tot 2026
  Website ROA: Labour market prospects by educations and occupations up to 2026

 

 

 

Artikelen

POWERED BY

powered by