De impact van de coronapandemie op de overgang arbeidsmarkt en onderwijs

Naar aanleiding van de coronacrisis, onderzoekt SEO Economisch Onderzoek hoe de overgang van onderwijs naar de arbeidsmarkt verloopt voor jongeren. De eerste resultaten zijn uitgebracht in Monitor 1, waarbij aandacht is besteed aan de arbeidsmarktsituatie (juni 2020) van jongeren die in het schooljaar 2018/2019 het onderwijs hebben verlaten. Monitor 2 keek vervolgens niet alleen naar de huidige arbeidsmarktsituatie (juni 2021) van dit cohort, maar ook naar de ontwikkelingen voor leerlingen die in de zomer van 2020 (cohort 2019/2020) het onderwijs hebben verlaten. Vervolgens is een tussenrapport verschenen waarin de resultaten gebundeld werden van diverse interviews, een literatuurstudie en een empirische analyse van CBS-microdata. De komende maanden zullen periodiek nog twee monitors verschijnen, waarna medio 2022 een eindrapport wordt opgeleverd.

Meer weten? Download hieronder dan monitors 1 en 2, en de tussenrapportage, of bekijk de webpagina van het onderzoek.

  SEO Economisch Onderzoek: Monitor 1
  SEO Economisch Onderzoek: Monitor 2
  SEO Economisch Onderzoek: Tussenrapportage
  Webpagina van het onderzoek

 

 

 

 

 

Artikelen

POWERED BY

powered by