Inleiding

Binnen de analyse van het thema Aantal jongeren staan we stil bij de ontwikkeling en samenstelling van het aantal jongeren (16 t/m 27-jarigen). Achtereenvolgens gaan we in op de gerealiseerde en verwachte ontwikkeling van het aantal jongeren, de persoonskenmerken van jongeren en de gezinssituatie van jongeren.

In het geval de gegevens niet voor afzonderlijke leeftijdsjaren beschikbaar zijn, geven we de gegevens weer voor de leeftijdsgroep 15 tot 25 jaar. In de titel van de visuals geven we het aan als een afwijkende leeftijdsgroep weergegeven is.

Aantal jongeren

Het aantal jongeren (16 tot 27 jaar oud) dat in de regio woont. Naast de ontwikkeling van het totaal aantal jongeren, is ook de ontwikkeling van het aandeel jongeren in de totale bevolking weergegeven.

Ontwikkeling aantal jongeren (16 tot 27 jaar)
Aandeel jongeren binnen totale bevolking (16 tot 27 jaar)

Prognose aantal jongeren

De verwachte ontwikkeling van het aantal jongeren dat in de regio woont. Naast de verwachte ontwikkeling van het totaal aantal jongeren, is ook de verwachte ontwikkeling van het aandeel jongeren in de totale bevolking weergegeven. Voor de prognoses van het aantal jongeren sluiten we aan bij de prognoses van het PBL/CBS.

Prognose aantal jongeren (15 tot 25 jaar)
Prognose, aandeel jongeren (15 tot 25 jaar) binnen totale bevolking

Aantal jongeren naar kenmerken

Naast inzicht in de totale ontwikkeling van het aantal jongeren, is het ook interessant om inzicht te hebben in de samenstelling (en trends binnen deze samenstelling) van het aantal jongeren. In onderstaande visuals geven we de samenstelling (en ontwikkeling) van het aantal jongeren weer naar leeftijdsjaar, geslacht en herkomst.

Aantal jongeren, naar leeftijd
Ontwikkeling aantal jongeren, naar leeftijd
Ontwikkeling aantal jongeren, naar geslacht (16 tot 27 jaar)
Aantal jongeren, naar herkomst (15 tot 25 jaar)
Ontwikkeling aantal jongeren, naar herkomst (15 tot 25 jaar)

Gezinssituatie jongeren

Binnen het thema aantal jongeren geven we ook inzicht in de gezingssituatie waarin jongeren opgroeien. Allereerst geven we inzicht in het aantal (en ontwikkeling) kinderen dat in de regio geboren wordt bij vrouwen die jonger dan 25 jaar zijn. Vervolgens staan de ontwikkeling en samenstelling van het totaal aantal particuliere huishoudens met minderjarige kinderen (0 tot 18 jaar) centraal. Op basis van deze visuals kan bijvoorbeeld inzicht worden verkregen in de ontwikkeling van het aantal minderjarige kinderen dat in een eenouderhuishouden woont.

Ontwikkeling levendgeboren kinderen, jongeren (tot 25 jaar)
Samenstelling particuliere huishoudens, met kinderen (0 tot 18 jaar)
Ontwikkeling particuliere huishoudens, met kinderen (0 tot 18 jaar)
Ontwikkeling aantal kinderen (0 tot 18 jaar) in bijstandsgezinnen
Aandeel kinderen in bijstandsgezinnen, binnen totaal aantal jongeren (0 tot 18 jaar)

Particuliere huishoudens jongeren

In onderstaande visuals geven we inzicht in het aantal particuliere huishoudens waarvan de leeftijd van de referentiepersoon van het huishoudens tussen de 15 en 25 jaar ligt. Naast het totaal aantal huishoudens geven we ook inzicht in de samenstelling van het aantal particuliere huishoudens.

Samenstelling aantal huishoudens, jongeren (15 tot 25 jaar)
Aantal huishoudens, jongeren (15 tot 25 jaar)

POWERED BY

powered by