Inleiding

Via het dashboard Studenten krijgt u inzicht in relevante onderwijstrends op het gebied van instroom in het onderwijs en het aantal studenten (deelnemers). Achtereenvolgens gaan we in op de instroom binnen het mbo en het hoger onderwijs. Vervolgens visualiseren we het aantal studenten binnen het mbo en het hoger onderwijs. Tot slot staan we stil bij de regio waar studenten onderwijs volgen en de instellingen waaraan de studenten hun opleiding volgen.

Instroom mbo

Het aantal nieuwe deelnemers in het middelbaar beroepsonderwijs. Allereerst staan we stil bij de instroom naar mbo-domein. Op basis van deze gegevens wordt inzicht verkregen in de samenstelling van de mbo-instroom. Vervolgens tonen we de ontwikkeling van de mbo-instroom, waarbij we onderscheid maken naar mbo-niveau. Tot slot staan we stil bij de vooropleiding (hoogst behaalde diploma) van de mbo-instromers.

 

Let op: de gegevens hebben betrekking op de vestigingslocatie waar het onderwijs gegeven wordt.

Instroom mbo, naar domein
Ontwikkeling instroom mbo
Instroom mbo, naar niveau en hoogste vooropleiding

Instroom hoger onderwijs

Het aantal nieuwe deelnemers in het hoger onderwijs (hbo en wo). Allereerst staan we stil bij de instroom naar opleidingssector. Op basis van deze gegevens wordt inzicht verkregen in de samenstelling van de instroom binnen het hoger onderwijs. Vervolgens tonen we de ontwikkeling van de instroom in het hoger onderwijs voor de opleidingssector techniek. Bij de filteropties is het mogelijk om een specifieke opleiding te filteren. Tot slot staan we stil bij de vooropleiding (hoogst behaalde diploma) van de instroom in het hoger onderwijs.

 

Let op: de gegevens hebben betrekking op de vestigingslocatie waar het onderwijs gegeven wordt.

Instroom in hoger onderwijs, naar opleidingssector
Ontwikkeling instroom in hoger onderwijs, naar opleidingssector
Instroom in hoger onderwijs, naar hoogste vooropleiding

Studenten mbo

Het aantal studenten in het middelbaar beroepsonderwijs. Allereerst staan we stil bij de het aantal mbo-studenten naar mbo-domein. Op basis van deze gegevens wordt inzicht verkregen in de samenstelling van de mbo-studenten. Vervolgens tonen we de ontwikkeling van het aantal mbo-studenten, waarbij we onderscheid maken naar mbo-niveau en mbo-leerweg. Tot slot staan we stil bij de samenstelling van de mbo-studenten naar leerjaar.

Aantal studenten, naar mbo-niveau en leerweg, mbo-domein
Ontwikkeling studenten, naar mbo-niveau en leerweg
Aantal studenten, naar leerjaar

Studenten hoger onderwijs

Het aantal studenten in het hoger onderwijs. Allereerst staan we stil bij de het aantal studenten in het hoger onderwijs naar opleidingssector. Op basis van deze gegevens wordt inzicht verkregen in de samenstelling van het aantal studenten in het hoger onderwijs. Vervolgens tonen we de ontwikkeling van het aantal studenten in het hoger onderwijs. Bij de filteropties is het mogelijk om een specifieke opleiding te filteren.

Aantal studenten, naar opleidingssector
Ontwikkeling aantal studenten hoger onderwijs, naar opleidingssector

Waar wonen studenten

In onderstaande visualisaties geven we inzicht in de regionale mobiliteit van studenten in het mbo en het hoger onderwijs. Daarbij kijken we aan de hand van de woonplaats van de student of deze ook in de eigen regio onderwijs volgt of niet. Op basis van deze informatie kunnen we per regio drie categorieën onderscheiden: woont buiten regio maar volgt opleiding in regio, woont en volgt opleiding in regio, woont in regio maar volgt opleiding buiten regio.

Mobiliteit leerlingen mbo
Mobiliteit leerlingen ho

Waar mbo-studenten studeren

In onderstaande visualisaties geven we inzicht in de onderwijsinstellingen waar mbo-studenten (woonachtig in de regio) onderwijs volgen. Het vetrekpunt hierbij is de woongemeente van de mbo-student, waardoor in de visualisatie ook onderwijsinstellingen van buiten de regio meegenomen worden.

Deelname studenten mbo, naar onderwijsinstelling (woonregio)

POWERED BY

powered by