Inleiding

Jongeren vormen op de arbeidsmarkt een belangrijke groep. Sommige volgen een opleiding al dan niet gecombineerd met betaald werk. Anderen zijn net van school en zijn op zoek naar een baan, of hebben de eerste stappen op de arbeidsmarkt al gezet. Deze factoren zijn van invloed op de arbeidsmarktsituatie van jongeren (15 tot 27 jaar) en maken dat deze dynamischer is dan de arbeidsmarktsituatie van oudere personen. Dit dashboard geeft inzicht in de arbeidsmarktsituatie van jongeren. Allereerst geven we inzicht in de arbeidsmarktpositie van jongeren naar onderwijsdeelname. Vervolgens gaan we in meer detail in de op ontwikkeling en samenstelling van het aantal werkende en niet-werkende jongeren. Tot slot bekijken we de arbeidsmarktsituatie van jongeren vanuit het oogpunt van het ontvangen van een uitkering (sociale zekerheid) en de registratie voor het zoeken van werk bij het UWV.

Tussen onderwijs en arbeidsmarkt

In onderstaande visualisaties geven we inzicht in de arbeidsmarktpositie van jongeren naar onderwijsdeelname. In de eerste visualisatie ligt de nadruk op de samenstelling, terwijl binnen de tweede visualisatie de ontwikkeling over tijd centraal staat.

Arbeidsmarktpositie jongeren naar arbeidspositie
Arbeidsmarktpositie jongeren naar onderwijsdeelname

Werkende jongeren

Binnen dit onderdeel tonen we de ontwikkeling van het aantal werkende jongeren, zowel het aantal als het percentage binnen het totaal aantal werkenden.

Aantal werkende jongeren
Ontwikkeling aandeel jeugdwerkenden, naar sector

Werkende jongeren naar kenmerken

Binnen dit onderdeel tonen we de ontwikkeling van het percentage werkende jongeren naar dienstverband, herkomst en arbeidsduur.  

Werkende jongeren, aandeel naar dienstverband
Aandeel werkende jongeren, naar herkomst
Werkende jongeren, aandeel naar arbeidsduur

Niet-werkende jongeren

Binnen dit onderdeel tonen we de ontwikkeling van het aantal niet-werkende jongeren naar onderwijsdeelname, zowel het aantal als het percentage van het totaal aantal jongeren.

Ontwikkeling niet-werkende jongeren
Aandeel niet-werkende jongeren (15 tot 25 jaar)
Aandeel niet-werkende jongeren, naar herkomst
Niet-werkende jongeren, aandeel opleidingsniveau
Aandeel niet-werkende jongeren, naar opleidingsniveau

Jongeren met uitkering sociale zekerheid

Dit onderdeel geeft inzicht in alle jongeren die een uitkering (sociale zekerheid) ontvingen naar arbeidsmarktpositie. Het gaat daarbij om alle uitkeringen in het kader van de sociale zekerheid die te maken hebben met arbeidsongeschiktheid, ziekte, werkloosheid of bijstand.

Arbeidsmarktpositie jongeren met of zonder uitkering
Arbeidsmarktpositie jongeren met of zonder uitkering

Jongeren geregistreerd werkzoekenden UWV

Dit onderdeel geeft inzicht in alle jongeren die bij het UWV geregistreerd staan als werkzoekend naar onderwijsdeelname.

Arbeidsmarktpositie jongeren geregistreerd werkzoekend
Arbeidsmarktpositie jongeren geregistreerd werkzoekend

POWERED BY

powered by