Inleiding

Binnen het onderdeel beroepen worden specifieke thema’s uitgelicht per beroepsklasse. Allereerst geven we inzicht in de jongeren die werkzaam zijn binnen een bepaalde beroepsklasse. Vervolgens bieden we een overzicht van de regionale vacatures die bij werkgevers en intermediairs op internet verschijnen. Hiervoor maken we gebruik van gegevens van Jobfeed, een product van Textkernel. Jobfeed biedt de mogelijkheid om een bijna real-time beeld van de regionale arbeidsmarkt te schetsen. Tegelijkertijd kunnen trends ook in historisch perspectief geplaatst worden. Dankzij haar sterke technologische basis en kennis van het domein, heeft Textkernel een unieke bron van arbeidsmarktgegevens gecreëerd die gebruikers inzicht geeft in de trends en ontwikkelingen in de vraagzijde van de arbeidsmarkt. Tot slot wordt er inzicht gegeven in de spanning op de arbeidsmarkt met behulp van de spanningsindicator van het UWV.  

Aandeel jongeren naar beroepsklasse

Onderstaande visualisaties tonen welk percentage van het totale aantal werkende jongeren (15 tot 27 jaar) werkzaam is in een bepaalde beroepsklasse. Vervolgens wordt dit weergegeven over tijd. Met behulp van de filtering is het mogelijk om dit beeld te specificeren naar afzonderlijke beroepsklassen.

Jeugdwerkenden, aandeel beroepsklasse
Ontwikkeling jeugdwerkenden, aandeel beroepsklasse

Vacatures naar beroepklasse

Op basis van de gegevens van Jobfeed geven we per maand inzicht in het aantal nieuwe online vacatures per sector. De ontwikkeling van het aantal vacatures is een indicator voor de verwachte ontwikkeling van de werkgelegenheid. Met behulp van de filtering is het mogelijk om dit beeld te specificeren naar afzonderlijke beroepsklassen.

Online nieuwe vacatures, naar beroep
Online nieuwe vacatures, naar beroep en opleidingsniveau

Spanningsindicator UWV

Onderstaande visualisaties tonen de spanning op de arbeidsmarkt met behulp van de spanningsindicator van het UWV.  De Spanningsindicator Arbeidsmarkt wordt berekend door het aantal openstaande vacatures te delen door het aantal personen met een WW-uitkering met een verstreken WW-duur van minder dan een half jaar.  Met behulp van de filtering is het mogelijk om dit beeld te specificeren naar afzonderlijke beroepsklassen.

Ontwikkeling spanningsindicator, naar beroep
Spanningsindicator, naar beroepsklasse
Spanningsindicator, naar beroepsgroep

POWERED BY

powered by