Inleiding

Via het dashboard Gediplomeerden krijgt u inzicht in de ontwikkeling van het aantal gediplomeerden binnen het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs. Allereerst gaan we in op de gediplomeerden van het mbo, waarna we inzicht geven in de gediplomeerden van het hoger onderwijs.

Gediplomeerden mbo

Het aantal gediplomeerden in het middelbaar beroepsonderwijs. Allereerst staan we stil bij de het aantal mbo-gediplomeerden naar mbo-domein. Op basis van deze gegevens wordt inzicht verkregen in de samenstelling van het aantal mbo-gediplomeerden. Vervolgens tonen we de ontwikkeling van het aantal mbo-gediplomeerden, waarbij we onderscheid maken naar mbo-niveau.

 

Let op: de gegevens hebben betrekking op de vestigingslocatie waar het onderwijs gegeven wordt.

Aantal gediplomeerden mbo, naar domein
Ontwikkeling aantal gediplomeerden mbo

Gediplomeerden ho

Het aantal gediplomeerden in het hoger onderwijs. Allereerst staan we stil bij de het aantal gediplomeerden in het hoger onderwijs naar opleidingssector. Op basis van deze gegevens wordt inzicht verkregen in de samenstelling van het aantal gediplomeerden in het hoger onderwijs. Vervolgens tonen we de ontwikkeling van het aantal gediplomeerden in het hoger onderwijs naar opleidingssector.

Let op: de gegevens hebben betrekking op de vestigingslocatie waar het onderwijs gegeven wordt.

Gediplomeerden hoger onderwijs, naar opleidingssector
Ontwikkeling gediplomeerden hoger onderwijs, naar opleidingssector

POWERED BY

powered by