Inleiding

Binnen het thema NEETS geven we inzicht in het aantal jongeren van 15 tot 27 jaar die NEET zijn. NEETs zijn jongeren die geen opleiding volgen en ook niet werken. De internationale term voor deze groep jongeren is "Not in Employment, Education or Training" (NEET). Allereerst geven we inzicht in hoeveel procent van het totaal aantal jongeren NEET zijn. Vervolgens gaan we in meer detail en visualiseren we kenmerken van de NEETS. Kenmerken zoals geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en migratieachtergrond. Tot slot staan we stil bij hoe groot de binding met de arbeidsmarkt is voor deze groep.

NEETs

Binnen dit onderdeel wordt de ontwikkeling getoond hoeveel procent van het totaal aantal jongeren (15-27 jarigen) NEET zijn.

Aandeel NEETs

Kenmerken NEETs

Binnen dit onderdeel wordt inzicht gegeven in de kenmerken en de ontwikkeling van de NEETS. Er wordt onderscheid gemaakt naar geslacht, leeftijd en migratieachtergrond.

Aandeel NEETs, naar geslacht
Ontwikkeling aandeel NEETs, naar geslacht
Aandeel NEETs, naar leeftijd
Ontwikkeling aandeel NEETs, naar leeftijd
Aandeel NEETs, naar migratieachtergrond
Ontwikkeling aandeel NEETs, naar migratieachtergrond

Onderwijsdeelname

Binnen dit onderdeel wordt inzicht gegeven in de onderwijsdeelname van de NEETS. Er wordt onderscheid gemaakt naar een laag, middelbaar en hoog opleidingsniveau. Daarnaast wordt er gevisualiseerd hoeveel procent van NEETS een startkwalificatie (een diploma havo, vwo, mbo niveau 2 of hoger) heeft.

Aandeel NEETs, naar opleidingsniveau
Ontwikkeling aandeel NEETs, naar opleidingsniveau
Aandeel NEETs, naar startkwalificatie
Ontwikkeling aandeel NEETs, naar startkwalificatie

Binding met de arbeidsmarkt

Binnen dit onderdeel wordt inzicht gegeven hoe groot de binding met de arbeidsmarkt is van de NEETS. De binding met de arbeidsmarkt geeft aan of de jongere beschikbaar is om te werken, werk heeft gezocht en wil/kan werken. Tot slot laten we zien wat de redenen zijn voor de NEETS om geen werk te zoeken.

NEETs, naar binding met de arbeidsmarkt
NEETs, naar reden om niet te werken

POWERED BY

powered by