Inleiding

Via het dashboard Stages en leerbanen verkrijgt u inzicht in de ontwikkeling van het aantal stages en leerbanen binnen het mbo. Allereerst tonen we het aantal erkende leerbedrijven. Vervolgens geven we inzicht in het aantal gestarte BPVO’s, beroepspraktijkvormingsovereenkomsten. Met behulp van de indicator Kans op stage en leerbaan van SBB geven we daarna inzicht in de verwachte kansen van bol-studenten op het vinden van een stage en van bbl-studenten op het vinden van een leerbaan. Tot slot staan we stil bij de huidige tekorten aan stages en leerbanen.

Erkende leerbedrijven

Binnen dit onderdeel tonen we het aantal bedrijven dat in de regio erkend is als leerbedrijf. In de eerste visualisatie hebben we het aantal leerbedrijven weergegeven naar sector, terwijl we in de tweede visualisatie een uitsplitsing laten zien naar grootteklasse. 

Erkende leerbedrijven, naar sector
Erkende leerbedrijven, naar grootteklasse

Gestarte bpvo's

In onderstaande visualisaties gewen we inzicht in het aantal gestarte BPVO’s, beroepspraktijkvormingsovereenkomsten. Volgens de wet moet bij een stage of leerbaan een bpvo tussen de student, het leerbedrijf en de school worden afgesloten. In de eerste visualisatie hebben we het aantal bpvo’s weergegeven naar sectorkamer, terwijl we in de tweede visualisatie een top tien gemaakt hebben naar marktsegment.
Let op: de gegevens hebben betrekking op het schooljaar 2019/2020

Aantal gestarte BPVO's naar beroepsgroep
Aantal gestarte BPVO's, naar leerweg

Kans op stage

Kans op stage en kans op leerbaan tonen de verwachte kansen van bol-studenten op het vinden van een stage en van bbl-studenten op het vinden van een leerbaan. De graadmeters geven de verhouding weer tussen het aantal stagezoekende studenten en het aanbod van stages en leerbanen bij bedrijven. SBB vernieuwt de kansen elk jaar. De kansen zijn vastgesteld per opleiding en per regio. Voor de laatste update van Kans op stage en leerbaan verwijzen we u door naar de sectorkamerrapportages van SBB: bekijk de sectorkamerrapportages.

Stagetekorten

De coronacrisis heeft grote invloed op het bedrijfsleven en de beschikbaarheid van stages en leerbanen. SBB maakt deze tekorten inzichtelijk door gebruik te maken van informatie van scholen, branches en landelijke en regionale partners. Op basis van deze inzichten kan actief de samenwerking met het onderwijs en het bedrijfsleven gezocht worden voor mogelijke oplossingen. De meest actuele cijfers over het regionale tekort aan stages en leerbanen naar sectorkamer, marktsegment en opleiding vindt u hier

POWERED BY

powered by