Inleiding

Binnen het thema uitkeringen en werkloosheid bieden we inzicht in de omvang en ontwikkeling van het aantal regionale WW-uitkeringen (een uitkering in het kader van werkloosheidswet) onder de jongeren (jonger dan 27 jaar). Daarnaast tonen we het aantal geregistreerd werkzoekenden (jonger dan 27 jaar) bij het UWV met en zonder dienstverband. Het UWV publiceert maandelijks gegevens over het aantal lopende WW-uitkeringen. Dit aantal ligt meestal iets lager dan het werkloosheidscijfer van het CBS. Niet iedereen die werkloos wordt ontvangt een uitkering, en niet iedereen met een WW-uitkering is werkloos. WW en werkloosheid zijn dan ook geen synoniemen van elkaar.   

Jongeren, WW-uitkeringen

Het UWV publiceert maandelijks gegevens over het aantal lopende WW-uitkeringen. Verder stelt het UWV ook gegevens beschikbaar over de nieuwe WW-aanvragen en de mensen die uit de werkloosheidswet (WW) stromen. Binnen deze sectie geven we inzicht in de omvang en ontwikkeling van deze indicatoren, waarbij we ook nader inzoomen op de sectoren en beroepsklassen.

WW-uitkeringen
In- en uitstroom WW-uitkeringen
WW-uitkeringen, naar sector
WW-uitkeringen, verdeling van sectoren
WW-uitkeringen, naar beroepsklasse
WW-uitkeringen, verdeling van beroepsklassen

Jongeren, GWU zonder dienstverband

Onderstaande visualisaties geven inzicht in het aantal geregistreerde werkzoekenden bij UWV (GWU) zonder dienstverband. Verder wordt er een uitsplitsing gemaakt naar het type uitkering (Bijstandsuitkering, WW, Wajong WIA WAO en NUG).

GWU zonder dienstverband
Bijstandsuitkeringen
GWU zonder dienstverband, naar type uitkering

Jongeren, GWU met dienstverband

Onderstaande visualisaties geven inzicht in het aantal geregistreerde werkzoekenden bij UWV (GWU) met dienstverband. Verder wordt er een uitsplitsing gemaakt naar het type uitkering (Bijstandsuitkering, WW, Wajong WIA WAO en NUG).

GWU met dienstverband
GWU met dienstverband, naar type uitkering

POWERED BY

powered by