Inleiding

Binnen het thema Voortijdig schoolverlaters geven we inzicht in het aantal jongeren van 12 tot 23 jaar dat zonder startkwalificatie het onderwijs verlaat. Een startkwalificatie is een havo- of vwo-diploma of minimaal een mbo-2-diploma. Het vsv-percentage staat voor het aantal vsv’ers als percentage van het aantal onderwijsdeelnemers, dat aan het begin van het schooljaar ingeschreven staat. Eerst staan we stil bij het aantal voortijdig schoolverlaters naar onderwijsniveau (vo en mbo), waarna we dieper inzoomen op het aantal voortijdig schoolverlaters binnen het voortgezet onderwijs (vo) en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

Voortijdig schoolverlaters, naar onderwijsniveau

Binnen dit onderdeel tonen we het aantal nieuwe vsv’ers die in een schooljaar ontstaan. We tonen zowel het absolute aantal vsv’ers, als het vsv-percentage. Binnen de visualisaties maken we telkens onderscheid in de onderwijsniveaus voortgezet onderwijs (vo) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

Voortijdig schoolverlaters, naar onderwijsniveau
Voortijdig schoolverlaters (%), naar onderwijsniveau
Ontwikkeling voortijdig schoolverlaters, naar onderwijsniveau
Ontwikkeling voortijdig schoolverlaters (%), naar onderwijsniveau
Voortijdig schoolverlaters, naar onderwijsniveau en leeftijd
Voortijdig schoolverlaters (%), naar onderwijsniveau en leeftijd
Voortijdig schoolverlaters (%), naar regio en onderwijsniveau

Voortijdig schoolverlaters, vo

Binnen dit onderdeel tonen we het aantal nieuwe vsv’ers dat in een schooljaar ontstaat binnen het voorgezet onderwijs. We tonen zowel het absolute aantal vsv’ers, als het vsv-percentage. Binnen de visualisaties maken we onderscheid naar vo-onderwijssoort of vo-leerweg.

Voortijdig schoolverlaters, naar vo-onderwijssoort
Ontwikkeling voortijdig schoolverlaters (%), naar VO-onderwijssoort
Voortijdig schoolverlaters, naar vo-leerweg
Ontwikkeling voortijdig schoolverlaters (%), naar vo-leerweg

Voortijdig schoolverlaters, mbo

Binnen dit onderdeel tonen we het aantal nieuwe vsv’ers dat in een schooljaar ontstaat binnen het middelbaar beroepsonderwijs. We tonen zowel het absolute aantal vsv’ers als het vsv-percentage. Binnen de visualisaties maken we onderscheid naar mbo-niveau of mbo-leerweg.

Voortijdig schoolverlaters, naar mbo-niveau
Ontwikkeling voortijdig schoolverlaters (%), naar mbo-niveau
Voortijdig schoolverlaters, naar mbo-leerweg
Ontwikkeling voortijdig schoolverlaters (%), naar mbo-leerweg

POWERED BY

powered by