Jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt in beeld

Deze studie brengt in kaart hoeveel jongeren tussen 16 en 30 jaar een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, wat hun kenmerken zijn, welke factoren wijzen op een verhoogd risico op afstand tot de arbeidsmarkt en welke subgroepen er binnen deze groep te onderscheiden zijn. De studie is uitgevoerd in opdracht van de werkgroep van het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) ‘Jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt’. De IBO-werkgroep heeft economische niet-zelfstandigheid als indicator genomen voor het abstracte begrip ‘afstand tot de arbeidsmarkt’. De grens voor economische niet-zelfstandigheid ligt, ongeacht de leeftijd van de jongere, op het verdienen van 70% van het wettelijk minimumloon op jaarbasis uit arbeid of een eigen onderneming. Dit is het bijstandsniveau van een alleenstaande.

Meer weten? Download hieronder dan het volledige rapport of ga naar de bijbehorende webpagina.

Download

  Centraal Planbureau: Jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt in beeld
  Webpagina Centraal Planbureau: Jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt in beeld

 

 

Artikelen

POWERED BY

powered by